Comitetul de organizare

A 12-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE MICROBIOLOGIE ȘI EPIDEMIOLOGIE

BUCURESTI, 14-16 noiembrie 2019