Obiective

1. Ridicarea nivelului profesional și științific al microbiologilor din România;

2. Îmbunătățirea continuă a calității practicii microbiologice prin creșterea standardelor educației și practicii microbiologice;

3. Elaborarea și actualizarea permanentă a programelor privind formarea specialiștilor în domeniul microbiologiei și urmărirea aplicării acestora împreuna cu alte organisme implicate;

4. Educația medicală continuă a specialiștilor, prin programe corespunzătoare și prin elaborarea de criterii pentru acreditarea periodică a acestora, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România;

5. Participarea la elaborarea unor programe naționale de cercetare;

6. Participarea la soluționarea problemelor de etică și deontologie medicală, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România;

7. Crearea unui cadru adecvat schimburilor de idei și soluții între membrii săi, pentru a rezolva mai bine, împreuna, problemele lor specifice;

8. Asigurarea accesului la o informație de calitate și difuzarea unor informații utile domeniului, inclusiv asupra ultimelor evoluții în plan internațional;

9. Susținerea și reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor săi în raporturile cu autoritățile publice, cu asociațiile profesionale similare din țară și străinatate, cu celelalte persoane fizice și juridice;

10. Dezvoltarea parteneriatului cu organismele publice pentru a răspunde cât mai bine cerințelor din domeniul microbiologiei.