Revista

Bacteriologia, Virusologia, Parazitologia, Epidemiologia

ISSN: 1220-3696

Editată în colaborare cu Societatea Română de Epidemiologie, cu sprijinul Asociaţiei Medicale Române

Publicație indexată Medline!

Revista cu apariţie trimestrială

Revista publică editoriale, referate generale (general reviews), actualizări, studii experimentale de microbiologie, studii de epidemiologie, articole de istorie a microbiologiei şi epidemiologiei, prezentări de cazuri, ghiduri, metodologii de diagnostic şi supraveghere a bolilor transmisibile, recenzii de cărţi, anunţuri privind diverse evenimente (manifestări ştiinţifice, cursuri, apariţii de carte) relevante din domeniul microbiologiei şi epidemiologiei.

Scopul său este de a susţine realizarea obiectivelor Societăţii Române de Microbiologie şi a Societăţii Române de Epidemiologie, de îmbunătăţire continuă a nivelului profesional-ştiintific al microbiologilor şi epidemiologilor din România, de creştere a calităţii practicii microbiologice şi epidemiologice, prin publicarea de informații noi din domeniu, care să conducă la o mai bună înţelegere a etiologiei şi patogeniei bolilor infecţioase, precum şi la promovarea unor noi metode de diagnostic microbiologic, supraveghere şi control al acestora.

Martie 2018!


Puteți trimite articolele dumneavoastră la adresa de email secretariat@srm.ro