Cotizatie

Cotizația de membru SRM este de 150 lei pentru membri titulari și 35 lei pentru membri asociați studenți și rezidenți (conform art. 8 lit. b din statutul SRM).

Cotizația se achită anual.

Cotizația se poate achita în contul IBAN RO86 RNCB 0082 0441 6606 0001, deschis la BCR, Sucursala Unirea, pentru Asociația “Societatea Română de Microbiologie”.