Cotizatie

Cotizația de membru SRM este de 150 lei pentru membri titulari și 35 lei pentru membri asociați studenți și rezidenți (conform art. 8 lit. b din statutul SRM).

Cotizația se achită integral până la data de 1 septembrie.

Cotizația se poate achita în contul IBAN RO86 RNCB 0082 0441 6606 0001, deschis la BCR, Sucursala Unirea, pentru Asociația “Societatea Română de Microbiologie”.