MS a pus in dezbatere Planul National Strategic pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA (PNS)

Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica proiectul Planului National Strategic pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA (PNS) in perioada 2018- 2020. Dupa incheierea dezbaterilor, proiectul de HG va fi supus aprobarii Guvernului.

Potrivit unui comunicat MS, documentul pus in transparenta vineri este realizat in concordanta cu Strategia nationala a Guvernului privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA si protectia persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA si reglementeaza principalele directii de actiune si masurile ce se impun pentru prevenirea transmiterii infectiilor HIV si SIDA si protectia persoanelor afectate de aceste boli.

PNS urmareste prioritizarea interventiilor de prevenire si utilizarea testarii HIV ca poarta de intrare in tratament. De asemenea, in proiect sunt prevazute masuri pentru asigurarea accesului universal la tratament ARV pentru persoanele diagnosticate cu HIV/SIDA si acordarea unor beneficii si servicii sociale.

De asemenea, proiectul de act normativ propune reconstituirea Comisei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, care va avea rolul de coordonare la nivel national a implementarii Strategiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA.

„Avem nevoie de un cadru strategic care sa reglementeze interventiile necesare pentru prevenirea raspandirii acestor afectiuni si asigurarea accesului la tratament si ingrijiri HIV/SIDA. Acest plan va sta la baza elaborarii, implementarii, monitorizarii si evaluarii programelor si proiectelor nationale si locale de interventie in domeniul supravegherii, controlului si prevenirii cazurilor de infectie cu HIV/SIDA pana in 2020. De asemenea, aceasta strategie respecta conventiile, tratatele si alte acte internationale privind monitorizarea intregii activitati in domeniul HIV/SIDA, la care Romania este parte”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii in comunicatul mentionat.

Fondurile necesare aplicarii Strategiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA se asigura de la bugetul de stat, din Fondul de asigurari sociale de sanatate, din venituri extrabugetare si din alte finantari internationale, inclusiv fonduri structurale.

Conform sursei citate, ultima strategie aprobata in domeniu a fost cea aferenta perioadei 2004-2007 (HG nr. 1342 din 26 august 2004 privind aprobarea Strategiei nationale pentru supravegherea, controlul si prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA in perioada 2004 – 2007). Documente ulterioare au fost elaborate (ultimul dintre acestea in anul 2010 sub egida Comisiei Nationale de Lupta Anti-SIDA, viza perioada 2011 – 2015) fara a fi insa aprobate oficial.