Şef lucrări Univ. Dr. Gabriel Ionescu

(RO) Medic primar medicină de laborator și medic specialist microbiologie medicală, doctor în medicină, şef de lucrări UMF “Carol Davila”, şef laborator analize medicale INCDMM ,,Cantacuzino” București. Expertiză în managementul calității și biosiguranță în laboratoarele de analize medicale. Autor și coautor de articole științifice publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate, autor și coautor de capitole în lucrări de specialitate. Lector invitat și participant la conferințe naționale și internaționale de medicină de laborator și microbiologie.
Responsabil și participant în proiecte de cercetare câștigate prin competiție națională și proiecte instituționale, precum și în proiecte POSDRU și PHARE. Secretar al Comisiei consultative de microbiologie medicală a Ministerului Sănătății, Secretar general SRM 2000-2018.

(EN) MD, senior specialist in laboratory medicine and specialist in medical microbiology, PhD, lecturer at the “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Head of the Laboratory for Medical Analyses of the “Cantacuzino” Institute in Bucharest.
Expertise in quality management and biosafety of the medical analyses laboratories.
Author and co-author of scientific papers published in Romania and abroad, author and co-author of specialized book chapters.
Invited speaker and participant in national and international conferences of laboratory medicine and microbiology.
Director and participant in research projects gained by national competitions or in institutional projects, as well as in POSDRU and PHARE projects.
Secretary of the Consultative Commission for medical microbiology of the Ministry of Health, General Secretary of the Romanian Society of Microbiology 2000-2018.