Prof. Univ. Dr. Simona Ruță

(RO) Simona Ruţă este Profesor universitar la disciplina de Virusologie, Prodecan pentru cercetare ştiinţifică al Facultăţii de Medicină, UMF ,,Carol Davila” din Bucureşti, Şef departament Viroze emergente, Institutul de Virusologie ,,Şt. S. Nicolau” şi director ştiinţific al Centrului Internaţional pentru cercetări în domeniul HIV/SIDA afiliat Baylor Pediatric AIDS Initiative, Texas, Houston, USA. Este conducător de doctorat în domeniul medicină la Academia Română; membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale, expert reprezentant al României în programul COST – Individuals, Societies, Cultures and Health și în divizia Virusologie a IUMS. Principalele domenii de cercetare sunt epidemiologia moleculară a infecţiei HIV și a co-infecţiilor HIV-hepatite virale (heterogenitatea antigenică a tulpinilor HIV circulante în România; emergenţa tulpinilor HIV/VHB/VHC rezistente la antiretrovirale, impactul HIV asupra SNC) și monitorizarea evoluţiei unor viroze emergente, în special al celor neurotrope. Autor a peste 100 de articole indexate în baze de date internaţionale, 54 cotate ISI cu FI cumulativ >90, cu un număr total de > 800 citări. Participant ca director de proiect sau membru în colectivul de cercetare a peste 30 proiecte câştigate prin competiţii naţionale şi internaţionale.

(EN) Simona Ruţă is Professor at the discipline of Virology, Pro-dean for scientific research at the ,,Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy in Bucharest, Head of the department for Emerging Viral Diseases of the ,,Şt. S. Nicolau” Institute for Virology and scientific director of the International Center for research in the field of HIV/AIDS affiliated to the Baylor Pediatric AIDS Initiative, Texas, Houston, USA. She is PhD coordinator in the frame of the Romanian Academy, corresponding member of the Academy of Medical Sciences, Romanian expert in the COST – Individuals, Societies, Cultures and Health program and in the Virology division of the IUMS. Her main fields of research are the molecular epidemiology of HIV infection and of HIV-viral hepatitis co-infections (antigenic heterogenicity of HIV strains circulating in Romania; emergence of HIV/HBV/HCV strains resistant to antiretrovirals, the impact of HIV on the central nervous system) and the monitoring of the evolution of some emergent viral diseases, mainly neurotropic. Author of over 100 articles indexed in international data bases, 54 of each ISI with cumulative factor >90, with more than 800 citations. Participant as project director or member in the research teams of more than 30 projects won through national and international competitions.