Prof. Univ. Dr. Simona Ruță

(RO) Simona Ruţă este Profesor universitar, şef al disciplinei de Virusologie si Prorector pentru cercetare ştiinţifică al Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila” din Bucureşti. Activitatea sa de cercetare se desfasoara in Institutul de Virusologie ,,Ştefan S. Nicolau”, unde este şef departament Viroze emergente şi director ştiinţific al Centrului Internaţional pentru cercetări în domeniul HIV/SIDA, afiliat Baylor Pediatric AIDS Initiative, Texas, Houston, USA. Este conducător de doctorat în domeniul medicină la Academia Română; membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale, membru al subcomitetului educaţional al ESCMID (European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases). Principalele domenii de interes sunt legate de particularitaţile evolutive si epidemiologia moleculară a infecţiilor virale cu transmitere parenterala, in special infecţia HIV si hepatitele virale (urmarind heterogenitatea antigenică a tulpinilor HIV circulante în România; emergenţa tulpinilor HIV/VHB/VHC rezistente la antiretrovirale, impactul HIV asupra sistemului nervos central), precum și de monitorizarea virusologica a unor infecţii arbovirale neurotrope. Autor a peste 100 de articole indexate în baze de date internaţionale, 54 cotate ISI cu FI cumulativ >100, cu un număr total de >1000 citări, director de proiect sau membru în colectivul de cercetare a peste 30 proiecte câştigate in competiţii naţionale şi internaţionale.

(EN) Simona Ruţă is Professor of Virology and Vice-Rector for scientific research at the Carol Davila University of Medicine and Pharmacy in Bucharest, Head of the department for Emerging Viral Diseases at Ştefan S. Nicola Institute of Virology and scientific director of the HIV International Research Center, affiliated to the Baylor Pediatric AIDS Initiative, Texas, Houston, USA. She is a PhD coordinator at the Romanian Academy, corresponding member of the Academy of Medical Sciences, member of the Educational Subcomittee of the ESCMID (European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases). Her main fields of research are the clinical evolution and molecular epidemiology of blood borne transmitted viral infections, with a particular interest in pediatric HIV and viral hepatitis (the antigenic heterogenicity of HIV strains circulating in Romania; emergence of HIV/HBV/HCV strains resistant to antiretrovirals, the impact of HIV on the central nervous system), as well as the virologic monitoring of emergging neurotropic arboviral diseases. Author of over 100 articles indexed in international data bases, 54 in the Clarivate/ISI database with a cumulative factor >90 and more than 1000 citations, project director or member in the research team of more than 30 national and international grants.