Prof. Univ. Dr. Monica Licker

(RO) Prof. univ. dr. MONICA LICKER este şefa Disciplinei de Microbiologie-Virusologie de la Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, conducător de doctorat şi Prodecan la Facultatea de Medicină a aceleiaşi universităţi. Este de asemenea şefa Compartimentului de Bacteriologie de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Pius Brînzeu” Timişoara. A absolvit facultatea în anul 1988 şi a obţinut titlul de doctor în medicină în anul 1996. Din 1999 a activat ca medic primar laborator clinic, cu integrare clinică în cadrul Institutului de Sănătate Publică Timişoara şi al Spitalului Clinic Judetean de Urgenţă ,,Pius Brînzeu” din Timişoara. În perioada 2007-2008 a deţinut funcţia de Punct Naţional de Contact HELICS/IPSE (Hospitals in Europe Linked for Infection Control throught surveillance /Improving patients safety), reţea europeană finanţată CE/DG Sanco. În perioada 2009-2010 a deţinut funcţia de Director Coordonator Adjunct Control în cadrul DSP Timiş. Începând din 2008 este reprezentant al SRM în EUNETIPS (European network to promote infection prevention for patient safety). Din anul 2017 este medic specialist Microbiologie Medicală şi coordonator de rezidenţiat în această specialitate. A fost speaker invitat şi membru în comitetul de organizare a unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale în domeniul microbiologiei şi sănătăţii publice, lector şi organizator a 6 cursuri postuniversitare organizate de UMF Timişora, precum şi director în 3 proiecte de cercetare în domeniul rezistenţei la antimicrobiene.

(EN) Prof. dr. MONICA LICKER is head of the Discipline of Microbiology-Virology of the “Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy in Timişoara, PhD coordinator and Vice-dean at the Faculty of Medicine of the same University. Head of the Bacteriology Compartmentof the “Pius Brînzeu” County Clinical Emergency Hospital in Timişoara. She graduated university in 1988 and obtained her PhD degree in 1996. Since 1999 she worked as senior clinical laboratory physician at the Institute for Public Health Timişoara and the “Pius Brînzeu” County Clinical Emergency Hospital in Timişoara. During 2007-2008 she was National Focal Point HELICS/IPSE (Hospitals in Europe Linked for Infection Control throught surveillance /Improving patients safety), European network financed by CE/DG Sanco. During 2009-2010 she was Vice-Director Coordinator for Control at the Public Health Department Timiş. Since 2008 she has represented the Romanian Society of Microbiology in EUNETIPS (European network to promote infection prevention for patient safety). Since 2017 she has been specialist in Medical Microbiology and coordinator of the activity of postgraduate physicians in this specialty. Invited speaker and member in the organizing committees of national and international scientific events in the field of microbiology and public health, lecturer and organizer of 6 postgraduate lectures organized by the UMP in Timişora, as well as director in 3 research projects in the field of antimicrobial resistance.