Prof. Univ. Dr. Luminița Smaranda Iancu

(RO) Prof. univ dr. Luminița Smaranda Iancu este titular și coordonator al Direcției de studiu Microbiologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa”, prorector al aceleaşi universităţi (responsabil studii postuniversitare) și medic șef al Centrului Regional de Sănătate Publică din Iași. În activitatea didactică susține cursuri pentru studenții Facultății de Medicină și Medicină dentară și pentru medicii rezidenți în specialităţile Medicină de Laborator și Microbiologie medicală. În domeniul cercetării a publicat articole legate de infecțiile virale (VHB, VHC, HIV, HPV, gripă, etc) și bacteriene (rezistența la antibiotice și mecanisme de rezistență, noi metode de diagnostic etc.), fiind preocupată, ca îndrumător al tezelor de doctorat (din 2007), să formeze noi tineri cercetători.

(EN) Prof. Luminița Smaranda Iancu is the coordinator of the Microbiology Department of the “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, vice-rector of the same University (in charge with postgraduate studies) and head of the Regional Center for Public Health in Iaşi. Her didactic activity includes lectures for the students of the Medicine and Dental Medicine faculties, as well as for the postgraduate specialists in the specialties of Laboratory Medicine and Medical Microbiology. In the research field she has published articles concerning viral infections (HBV, HCV, HIV, HPV, influenza, etc) and bacterial infections (antibiotic resistance and its mechanisms, new methods for diagnostic etc.), being concerned, as PhD advisor (since 2007), to form new generations of young researchers.