Dr. Mirela Flonta

(RO) Dr. Mirela Flonta medic primar microbiolog, doctor în medicină, șef laborator Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, cadru didactic asociat UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Domenii de interes: rezistența la antibiotice, metodele fenotipice și genotipice de detecție a acesteia, diagnosticul molecular al bolilor infecțioase, microbiomul digestiv, boala Lyme, hepatitele virale. Activitate științifică: numeroase proiecte de cercetare în țară și cu participare internațională, peste 30 articole publicate în reviste din țară și străinătate, colaborator la cursuri postuniverstare de formare a specialiștilor în microbiologie și specialități clinice.

(EN) Mirela Flonta, senior microbiologist, MD, PhD, head of the laboratory of the Clinical Hospital for Infectious Diseases in Cluj-Napoca, associated professor at the “Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca. Fields of interest: antibiotic resistance, phenotipic and genotipic methods for its detection, molecular diagnostic of infectious diseases, intestinal microbiome, Lyme disease, viral hepatitis. Scientific activity: several research projects, national and with international participation, over 30 papers published in Romanian and foreign publications, lecturer in postgraduate training courses for specialists in microbiology and clinical specialties.