Conf. Univ. Dr. Irina Codiță

(RO) Dr. Med. Irina Codiţă este cercetător științific I și coordonează Laboratorul Infecții Nosocomiale și Rezistență la Antibiotice din Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino. Are o bogată experiență în microbiologia de sănătate publică și cercetarea în domeniul microbiologiei medicale și este conferențiar universitar asociat la UMF „Carol Davila” București, Disciplina Microbiologie II. Domenii de supraspecializare: infecții nosocomiale, rezistență la antibiotice, markeri de rezistență și virulență, compuși/suprafețe cu activitate antimicrobiană, sterilizare și managementul deșeurilor infecțioase etc.

(EN) Irina Codiţă MD, PhD, is senior researcher and coordinates the Laboratory for Hospital Acquired Infections and Antibiotic Resistance in the Cantacuzino National Institute for Medico-Military Research and Development. She has a rich expertise in microbiology for public health and in the research in the field of medical microbiology and is associate professor at the Discipline of Microbiology at the “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy in Bucharest. Fields of expertise: hospital acquired infections, antibiotic resistance, resistance and virulence markers, compounds/surfaces with antimicrobial activity, sterilization and waste management etc.