Conf. Univ. Dr. Edit Székely

(RO) Conferențiar universitar – UMF Târgu Mureș, Disciplina de Microbiologie. Medic primar medicină de laborator și microbiologie medicală – Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș.
Domenii de interes: rezistența antimicrobiană, epidemiologia moleculară a germenilor implicați în infecțiile asociate asistenței medicale, consumul de antibiotice, stewardship diagnostic.
Preocupări: standardizarea metodelor diagnostice în laboratoarele de microbiologie, implicarea în programe de formarea profesională a microbiologilor, creșterea recunoașterii importanței microbiologiei medicale și promovarea comunicării interdisciplinare.

(EN) Associate Professor – Târgu Mureș University of Medicine and Pharmacy, Discipline of Microbiology. Senior specialist in laboratory medicine and medical microbiology – County Clinical Emergency Hospital Târgu-Mureș. Fields of interest: antimicrobial resistance, molecular epidemiology of germs involved in hospital acquired infections, antibiotic consumption, diagnostic stewardship. Concerns: standardization of diagnostic methods in microbiology laboratories, involvement in professional training programs for microbiologists, acknowledgement of the importance of medical microbiology and promotion of interdisciplinary communication.