Asist. Univ. Dr. Alexandra-Maria Nășcuțiu

Asistent universitar la Catedra de Microbiologie a UMF “Carol Davila”, doctor în ştiinţe medicale. Medic specialist în specialităţile Medicină de laborator şi Microbiologie medicală. Autor / coautor de capitole în monografii şi articole ştiinţifice publicate în reviste din ţară şi străinătate. Comunicări orale / postere susţinute la congrese, conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale de microbiologie. Participant la numeroase cursuri de perfecţionare, workshop-uri naţionale şi internaţionale în domeniul microbiologiei, imunologiei, laboratorului clinic, biologiei moleculare, asigurării calităţii, drepturilor de proprietate intelectuală WIPO etc. Membru sau responsabil de proiect în diferite proiecte de cercetare instituţionale sau câştigate prin competiţie, în calitate de cercetător ştiinţific grad 3. Traducător de carte medicală.

Assistant Professor at the Department for Microbiology of the “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, PhD, specialist in the fields of laboratory medicine and medical microbiology. Author / co-author of chapters in monographs and scientific articles published in Romania and abroad. Oral communications and posters presented in national and international microbiology congresses, conferences and symposia. Participant in several national and international courses and workshops in the fields of microbiology, immunology, clinical laboratory, molecular biology, quality assessment, intellectual property rights WIPO etc. Scientific researcher, member or project coordinator in several research projects, institutional or competitional. Translator of medical books.